Contacteer ons  089 35 27 93

Aankoop & verkoop van oude metalen

Oude metalen

U kan bij Stevens Recycling (Voorheen Stelimet) terecht met bvb ijzer, betonijzer, afgedankte voertuigen, autowrakken, poutrellen, afbraakschroot, motorblokken, electromotoren, remschijven, radiatoren, geisers, velgen, batterijen of accu's, electronisch schroot, gemengd schroot, koperkabels, loodkabels.

Wij kopen ook van particulieren!

Al uw goederen worden bij ons gewogen op een geijkte weegbrug/weegplatform met afgifte van weegticket. Onze weegbruggen zijn uitgerust met detectiemateriaal voor radioactiviteit.

Meer dan oude metalen

Stevens Recycling beschikt over een uitgebreid machinepark voor de behandeling van uw schroot (shredder + PST, schrootschaar, schrootpers, divers rollend materiaal, …) en is ook een erkend depollutiecentrum voor autowrakken dat u een vernietigingscertificaat aflevert bij het inleveren van uw auto.

Ons bedrijf beschikt over een containerservice voor de afhaling van uw schroot en over een gespecialiseerd team voor afbraakwerken en sloopwerken.

Bij Stevens Recycling worden alle vernietigingen onder toezicht uitgevoerd.

Specifieke acceptatievoorwaarden:

Stevens Recycling aanvaardt niet (niet-limitatieve lijst):

  • Gasflessen

  • Statische transformatoren die PCB’s bevatten

  • Hybride en elektrische voertuigen (HEV) en niet-gedepolueerde autowrakken op gas

  • Recipïenten (o.a. LPG-tanks, benzinetanks, mazouttonnen, gasflessen, zuurstofflessen, enz...) die brandstof, gas, zuurstof, enz... bevatten en/of bevat hebben en die niet ledig en/of ontgast en/of gereinigd zijn, en die niet bovenaan en onderaan geperforeerd zijn (mangaten)

  • Stoffen verontreinigd met asbest

  • Verven zoals lakken, coatings, beitsen, primers, verfslib, kleurstoffen en dergelijke, behoudens kleine opgedroogde resten in metalen recipiënten

  • Oplosmiddelen; lijmen; afdichtingsmiddelen; olie en vetten; bestrijdingsmiddelen; explosieve stoffen